Tolling Magic's Zion of MaZip


Apporteringsträning


Första direkta reaktionen för vilt vid 5 veckor.
Gick först fram till klöven och sedan till fågeln
som tycks verka mest intressant.