Tolling Magic's Caius of MaZip

Första direkta reaktionen för vilt vid 5 veckor.
Intresset för fågel var mycket stort just nu.